Κυβικά Αθήνα Θεσ/νικη Επαρχία
έως 50 cc 30 € 20 € 19 €
51 – 125 cc 40 € 37 € 29 €
126 – 250 cc 45 € 40 € 32 €
251 – 500 cc 62 € 50 € 43 €
501 cc και άνω 62 € 50 € 43 €

Τα ασφάλιστρα εξαρτώνται από την έδρα της μηχανής,
τις ζημιές, την ηλικία οχήματος και οδηγού.