Η κάλυψη Αστικής Ευθύνης είναι πολύ σημαντική και απαραίτητη για κάθε επιχείρηση η ελ. επαγγελματία, διότι σας προστατεύει από ζημιές που μπορεί να προξενηθούν σε τρίτους από την επαγγελματική σας δραστηριότητα, διασφαλίζοντας την συνέχιση της λειτουργίας σας από τυχόν απώλειες.

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

  • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών
  • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών
  • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Φοροτεχνικών - Λογιστών
  • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Δικηγόρων
  • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Πολιτικών Μηχανικών - Αρχιτεκτόνων
  • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη TourOperators
  • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Επαγγελματικών χώρων

Αστική Ευθύνη Τουριστικών Μονάδων

Καλύπτει την Αστική Ευθύνη που έχετε σαν ιδιοκτήτης, για ζημιές που θα προκληθούν σε πελάτες στο χώρο της επιχείρηση σας από ατυχήματα (σωματικές βλάβες – υλικές ζημίες) κατά την διάρκεια της παραμονής τους.

Αστική Ευθύνη Εργοδότη

Σας δίνει την δυνατότητα να καλύψετε την Αστική ευθύνη που έχετε σαν εργοδότης απέναντι στους υπαλλήλους και τους απασχολούμενους στην εταιρεία σας για εργατικά ατυχήματα.

Αστική Ευθύνη Προϊόντος

Καλύπτονται οι απαιτήσεις που υποχρεούστε να καταβάλετε σε τρίτους για υλικές ζημίες η/και σωματικές βλάβες που θα προκληθούν από την χρήση ελαττωματικού προϊόντος που κατασκευάστηκε ή διανεμήθηκε από την εταιρείας σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας & βρείτε την καλύτερη προσφορά!!